Chi nhánh Trà Cú, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH SX & TM TÔN TRƯỜNG THẮNG
Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 074.3660444 - 074.3660445     
Fax: 074.3660446