Chi nhánh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH SX & TM TÔN TRƯỜNG THẮNG
Địa chỉ: Ấp Bến Chuối, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 074.3832116 - 074.3832117      
Fax: 074.3832118