DỰ ÁN CẢI TẠO & MỞ RỘNG NHÀ MÁY ĐẠM HÀ BẮC

Ngày đăng : 10/12/2014

   Năm 2013 Công ty Tôn Trường Thắng đã tham gia gói thầu bao gồm  cung cấp vật tư và thi công lắp đặt
khung nhà kho của nhà máy Đạm Hà Bắc, thời gian cung cấp và thi công là 24 tháng.
   Dự án do Công ty Wu hoan (EPC) Trung Quốc là  nhà thầu chính.

 Các tin khác

    NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI(10/12/2014)
    NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU(10/12/2014)
    NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN(10/12/2014)