NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU

Ngày đăng : 10/12/2014

    Năm 2011 Công ty Tôn Trường Thắng đã trúng gói thầu bao gồm  cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hoàn thiện
các hạng mục bao che cho nhà xưởng cùa Dự án nhà máy Đạm Cà Mau, tiến độ thi công hoàn thiện là 12 tháng.
    Dự án do Công ty WuHoan (EPC) Trung Quốc là nhà thầu chính.

 Các tin khác

    NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI(10/12/2014)
    DỰ ÁN CẢI TẠO & MỞ RỘNG NHÀ MÁY ĐẠM HÀ BẮC(10/12/2014)
    NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN(10/12/2014)