NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

Ngày đăng : 10/12/2014

    Năm 2012 Công ty Tôn Trường Thắng đã trúng gói thầu cung cấp vật tư cho nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân,
thời gian cung cấp vật tư cho  D ự  án  là 18 tháng. Dự án do nhà thầu  C ông ty Khí Thượng Hải (SEC) là nhà thầu chính.

 Các tin khác

    NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI(10/12/2014)
    NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU(10/12/2014)
    DỰ ÁN CẢI TẠO & MỞ RỘNG NHÀ MÁY ĐẠM HÀ BẮC(10/12/2014)